logo.jpg, 12kB
Stručný obsah projektu:

Realizací projektu dojde k vybudování dvou retenčních nádrží: Cvilínek (o rozloze 2,3 ha) a Horní (0,25 ha). V obou nádržích se bude nacházet litorální pásmo s hloubkou vody 0-0,5 m. Nad Horní nádrží vzniknou dvě neprůtočné tůně. Třetí tůň vznikne pod hrází nádrže Cvilínek poblíž stávající tůně (zatopený lom po těžbě stříbra) a čtvrtá na mokřadní louce poblíž lesíka. Dle projektové dokumentace bude též provedena skupinová výsadba zeleně.


Cíle projektu:

- zlepšení retenční schopnosti krajiny
- snižování vzniku povodňových situací a sucha opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody a krajiny
- optimalizace přirozeného vodního režimu
- revitalizace krajiny
- zvýšení ekologické stability území
- zvýšení ekologické a estetické úrovně území
  Fotogalerie